سیاست عدم بازگشت کالا

توجه داشته باشید فروشگاه ژوژمان به هیچ عنوان سیاست بازگشت کالا، تعویض کالا و یا برگشت دادن وجه خرید شما را ندارد، از این رو در هنگام خرید حتماً دقت کامل را داشته باشید.