شیوه های ارسال

شهر شیراز

در حال حاضر خدمات ارسال سفارش های مشتریان در سطح شهر شیراز با استفاده از سرویس های پیک موتوری و در صورت نیاز با سرویس های سواری قابل ارسال می باشد. گفتنی است ارسال در شیراز هر روز انجام می شود.

خارج از شیراز

همچنین جهت ارسال سفارش های درون استانی و یا استان های دیگر، فقط در روز های زوج هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) بسته به درخواست مشتریان امکان ارسال سفارشات از طریق سرویس های زیر میسر می باشد:
-پست سفارشی
-پست پیشتاز
-سرویس تیپاکس
خدمات باربری بین شهری