شیوه های پرداخت

در حال حاضر شما می توانید در مرحله نهایی خرید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین موجود، اقدام به پرداخت وجه محصولات خریداری شده خود نمایید.
در نظر داریم به زودی روش های متفاوتی از قبیل پرداخت در محل را نیز به شیوه های پرداخت اضافه نماییم.