فروشگاه ژوژمان فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰با ارائه انواع محصولات معماری، لوازم نقاشی و هنری و همچنین نوشت افزار آغاز کرد. رفته رفته به جهت حمایت از تولید و هنر ایرانی، صنایع دستی و محصولات هنری نیز به بخش اصلی فعالیت فروشگاه ژوژمان اضافه شد.